Aktualizacja danych

Przypominam, iż każdy członek Stowarzyszenia, którego dane osobowe, adresowe, czy kontaktowe uległy zmianie powinien dokonać niezbędnej aktualizacji danych na zamieszczonym poniżej druku.
 
Wypełniony druk należy dostarczyć do Zarządu osobiście, za pośrednictwem poczty, skrzynki kontaktowej lub poczty elektronicznej.
 
W przypadku nie dokonania zmian, wszystkie wysyłane do działkowca na dotychczasowy adres informacje i zawiadomienia uznawane będą za doręczone.
 
Prezes 
Druk aktualizacji danych: