Pokaż # 
Tytuł
Uchwała Zarządu nr 11/20/UZ z 09.05.2020 r. w sprawie nabycia i utraty członkostwa w Stowarzyszeniu
Uchwała Zarządu nr 10/20/UZ z 25.04.2020 r. w sprawie nabycia i utraty członkostwa w Stowarzyszeniu
Uchwała Zarządu nr 9/20/UZ z 20.04.2020 r. w sprawie odwołania i powołania gospodarza ogrodu - sektor I
Uchwała Zarządu nr 2/20/UZ z 23.01.2020 r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków
Uchwała Zarządu nr 11/19/UZ z 30.06.2019 r. w sprawie nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu
Uchwała Zarządu nr 10/19/UZ z 26.06.2019 r. w sprawie nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu
Uchwała Walnego Zebrania nr 11/19/UWZ w sprawie wysokości opłat ogrodowych i innych opłat administracyjnych oraz sposobu i terminu ich wnoszenia
Uchwała Walnego Zebrania nr 10/19/UWZ w sprawie wysokości składki członkowskiej, terminu i sposobu jej wnoszenia
Uchwała Walnego Zebrania nr 9/19/UWZ w sprawie przyjęcia Planu Gospodarczego na 2019 rok
Uchwała Walnego Zebrania nr 8/19/UWZ w sprawie wyboru uzupełniającego do Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia
Uchwała Walnego Zebrania nr 7/19/UWZ w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej
Uchwała Walnego Zebrania nr 6/19/UWZ w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rozjemczej
Uchwała Walnego Zebrania nr 5/19/UWZ w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi
Uchwała Walnego Zebrania nr 4/19/UWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
Uchwała Walnego Zebrania nr 3/19/UWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rozjemczej