Pokaż # 
Tytuł
Uchwała Walnego Zebrania nr 11/19/UWZ w sprawie wysokości opłat ogrodowych i innych opłat administracyjnych oraz sposobu i terminu ich wnoszenia
Uchwała Walnego Zebrania nr 10/19/UWZ w sprawie wysokości składki członkowskiej, terminu i sposobu jej wnoszenia
Uchwała Walnego Zebrania nr 9/19/UWZ w sprawie przyjęcia Planu Gospodarczego na 2019 rok
Uchwała Walnego Zebrania nr 8/19/UWZ w sprawie wyboru uzupełniającego do Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia
Uchwała Walnego Zebrania nr 7/19/UWZ w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej
Uchwała Walnego Zebrania nr 6/19/UWZ w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rozjemczej
Uchwała Walnego Zebrania nr 5/19/UWZ w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi
Uchwała Walnego Zebrania nr 4/19/UWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
Uchwała Walnego Zebrania nr 3/19/UWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rozjemczej
Uchwała Walnego Zebrania nr 2/19/UWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok i przeznaczenia zysku
Uchwała Walnego Zebrania nr 1/19/UWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu w tym sprawozdania z realizacji planu gospodarczego w 2018 roku
Uchwała Zarządu nr 2/19/UZ z 24.01.2019 r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków
Uchwała Zarządu nr 19/18/UZ z 13.09.2018 r. w sprawie nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu
Uchwała Zarządu nr 18/18/UZ z 15.06.2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku działkowca o udzielenie zgody na podłączenie działek do istniejącej instalacji wody „pitnej”
Uchwała Zarządu nr 17/18/UZ z 01.06.2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku działkowca o udzielenie zgody na podłączenie działek do istniejącej instalacji wody „pitnej”