Pokaż # 
Tytuł
Uchwała Zarządu nr 4/21/UZ z 26.04.2021 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej, opłat ogrodowych i innych opłat administracyjnych oraz sposobu i terminu ich wnoszenia
Uchwała Zarządu nr 3/21/UZ z 26.04.2021 r. w sprawie kooptacji członka Zarządu na funkcję wiceprezesa
Uchwała Zarządu nr 2/21/UZ z 26.04.2021 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji i wygaśnięcia mandatu członka Zarządu
Uchwała Zarządu nr 14/20/UZ z 05.09.2020 r. w sprawie nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu
Uchwała Walnego Zebrania nr 9/20/UWZ w sprawie sposobu i zasad finansowania inwestycji budowy przyłącza wodnego do ROD „ENERGETYK”
Uchwała Walnego Zebrania nr 8/20/UWZ w sprawie wysokości opłat ogrodowych i innych opłat administracyjnych oraz sposobu i terminu ich wnoszenia
Uchwała Walnego Zebrania nr 7/20/UWZ w sprawie wysokości składki członkowskiej, terminu i sposobu jej wnoszenia
Uchwała Walnego Zebrania nr 6/20/UWZ w sprawie przyjęcia Planu Gospodarczego na 2020 rok
Uchwała Walnego Zebrania nr 5/20/UWZ w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, Komisji Rozjemczej i Komisji Rewizyjnej
Uchwała Walnego Zebrania nr 4/20/UWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
Uchwała Walnego Zebrania nr 3/20/UWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rozjemczej
Uchwała Walnego Zebrania nr 2/20/UWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok i przeznaczenia zysku
Uchwała Walnego Zebrania nr 1/20/UWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu w tym sprawozdania z realizacji planu gospodarczego w 2019 roku
Uchwała Zarządu nr 13/20/UZ z 20.08.2020 r. w sprawie nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu
Uchwała Zarządu nr 12/20/UZ z 31.07.2020 r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków