NAPEŁNIENIE INSTALACJI WODY - 15 KWIETNIA 2021 r.
  

W związku z awarią starego rurociągu 💥, napełnienie instalacji na terenie sektora II i III nastąpi w terminie
...
 
Wymienione zostały zamki do furtek ROD - sektor II
(przy bramie głównej i od ul. Podmiejskiej).
 
Nowe klucze do odbioru u gospodarza ogrodu (Zenek, dz. 124)
...
OPŁATY OGRODOWE ! 
 
 
Opłaty ogrodowe za sezon 2020 należy wnosić w terminie
do 30 września 2020 roku.
 
Aktualny wykaz należności (2020) znajduje się:
  • na stronie
...
Szanowni Działkowcy!
 
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz pojawiającymi się sygnałami o kolejnych przypadkach wystąpienia koronawirusa
...
HARMONOGRAM
WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z SEKTORÓW I, II i III
2020
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 11/19/UWZ
z dnia 16 marca 2019  r.
 
w sprawie
wysokości opłat ogrodowych i innych opłat administracyjnych
oraz sposobu i terminu ich
...
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 10/19/UWZ
z dnia 16 marca 2019 r.
 
w sprawie
wysokości składki członkowskiej, terminu i sposobu jej wnoszenia
 
 
 
§ 1
Działając w
...
W zakładce OPŁATY umieszczono wysokość opłat ogrodowych obowiązujących w 2019 roku
 
 
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 9/19/UWZ
z dnia 16 marca 2019 r.
 
w sprawie
przyjęcia planu gospodarczego na 2019 rok
 
 
§ 1
Działając w oparciu o zapis § 27 ust. 1e w
...
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 8/19/UWZ
z dnia 16 marca 2019 r.
 
w sprawie
wyboru Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia
 
 
§ 1

Działając w oparciu o zapis § 27 ust. 2 w

...
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 7/19/UWZ
z dnia 16 marca 2019 r.
 
w sprawie
udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej
 
 
§ 1
Działając w oparciu o zapis § 27 ust. 1d
...
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 6/19/UWZ
z dnia 16 marca 2019 r.
 
w sprawie
udzielenia absolutorium Komisji Rozjemczej
 
 
§ 1
Działając w oparciu o zapis § 27 ust. 1d
...
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 5/19/UWZ
z dnia 16 marca 2019 r.
 
w sprawie
udzielenia absolutorium zarządowi
 
 
§ 1
Działając w oparciu o zapis § 27 ust. 1d Statutu
...
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 4/19/UWZ
z dnia 16 marca 2019 r.
 
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 
 
§ 1
Działając w oparciu o zapis § 27 ust.
...