UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 18/18/UWZ
z dnia 8 maja 2018 r.
 
w sprawie
zmian w Statucie
 
 
§ 1
Na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie
...
TERMIN NAPEŁNIENIA INSTALACJI WODY:
  
  • sektor II / III - sobota 14.04.2018 w godzinach 11-13 
  • sektor I - wtorek 17.04.2018 w godzinach 11-13 
 
Termin napełnienia
...
Przypominam, że w dniu 31 marca 2018 roku mija termin konieczności montażu zaworów odcinających przed wodomierzami - zgodnie z uchwałą Zarządu nr 21/17/UZ z
...
 
W zakładce UCHWAŁY znajdują się uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków w dniu 17 marca 2018 roku. 
Uchwały obowiązują wszystkich działkowców, bez
...
 
Zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia - składka członkowska w wysokości 30 zł / rok wnoszona jest razem z opłatami ogrodowymi w terminie
...
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 17/18/UWZ
z dnia 17 marca 2018  r.
 
w sprawie
wysokości opłat ogrodowych i innych opłat administracyjnych
oraz sposobu i terminu ich
...
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 14/18/UWZ
z dnia 17 marca 2018 r.
 
w sprawie
wynagrodzenia Zarządu
 
 
§ 1
Na podstawie § 32 ust. 4 uchwalonej aktualizacji Statutu
...
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 12/18/UWZ
z dnia 17 marca 2018 r.
 
w sprawie
wyboru Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia
 
 
§ 1
Działając w oparciu o zapis § 27 ust. 2 w
...
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 11/18/UWZ
z dnia 17 marca 2018 r.
 
w sprawie
wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 
 
§ 1
Działając w oparciu o zapis § 27 ust. 2 w
...
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 10/18/UWZ
z dnia 17 marca 2018 r.
 
w sprawie
wyboru Zarządu Stowarzyszenia
 
 
§ 1
Działając w oparciu o zapis § 27 ust. 2 w związku z §
...
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 9/18/UWZ
z dnia 17 marca 2018 r.
 
w sprawie
ustalenia trybu przeprowadzania wyborów do organów Stowarzyszenia
 
 
 
§ 1
Na podstawie § 20
...
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 8/18/UWZ
z dnia 17 marca 2018 r.
 
w sprawie
określenia składu liczebnego Zarządu Stowarzyszenia
 
 
 
§ 1
Na postawie § 31 ust. 1 pkt a
...
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 1/18/UWZ
z dnia 17 marca 2018 r.
 
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu,
w tym sprawozdania z realizacji planu
...
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 2/18/UWZ
z dnia 17 marca 2018 r.
 
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
i przeznaczenia zysku
 
 
§ 1
Działając
...
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 3/18/UWZ
z dnia 17 marca 2018 r.
 
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rozjemczej
 
 
§ 1
Działając w oparciu o zapis § 27 ust.
...