Szanowni Działkowcy!
 
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz pojawiającymi się sygnałami o kolejnych przypadkach wystąpienia koronawirusa
...
 
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 18/18/UWZ
z dnia 8 maja 2018 r.
 
w sprawie
zmian w Statucie
 
 
§ 1
Na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie
...
Przypominam, że w dniu 31 marca 2018 roku mija termin konieczności montażu zaworów odcinających przed wodomierzami - zgodnie z uchwałą Zarządu nr 21/17/UZ z
...
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 14/18/UWZ
z dnia 17 marca 2018 r.
 
w sprawie
wynagrodzenia Zarządu
 
 
§ 1
Na podstawie § 32 ust. 4 uchwalonej aktualizacji Statutu
...
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 12/18/UWZ
z dnia 17 marca 2018 r.
 
w sprawie
wyboru Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia
 
 
§ 1
Działając w oparciu o zapis § 27 ust. 2 w
...
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 11/18/UWZ
z dnia 17 marca 2018 r.
 
w sprawie
wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 
 
§ 1
Działając w oparciu o zapis § 27 ust. 2 w
...
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 10/18/UWZ
z dnia 17 marca 2018 r.
 
w sprawie
wyboru Zarządu Stowarzyszenia
 
 
§ 1
Działając w oparciu o zapis § 27 ust. 2 w związku z §
...
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 8/18/UWZ
z dnia 17 marca 2018 r.
 
w sprawie
określenia składu liczebnego Zarządu Stowarzyszenia
 
 
 
§ 1
Na postawie § 31 ust. 1 pkt a
...
UCHWAŁA ZARZĄDU
nr 21/17/UZ
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie
konieczności zabezpieczenia wodomierzy
i montażu zaworów odcinających
 
 
  1. Zarząd zobowiązuje
...
UCHWAŁA ZARZĄDU
nr 17/17/UZ
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie
wyrażenia zgody na podpisanie umowy dzierżawy z EDF
  
 
  1. Zarząd akceptuje przedstawioną przez EDF Polska
...
Trwają negocjacje z EDF, które doprowadzić mają do uregulowania stanu prawnego w zakresie dzierżawy terenów, na których funkcjonuje ROD "ENERGETYK", umowy na dostawę wody
...
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYNĄŁ. WSZYSTKIE NOWE WNIOSKI BĘDĄ MOŻLIWE DO REALIZACJI PO ZAKOŃCZENIU SEZONU !
 
WSZYSCY DZIAŁKOWCY DOKONUJĄCY SAMOWOLNYCH
...
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 11/16/UWZ
z dnia 12 marca 2016 r.
 
w sprawie
warunków rozliczania i korzystania ogólnodostępnej wody "pitnej" na terenie sektora I
...
Poniżej Uchwała Zarządu w sprawie sposobu i warunków dystrybucji liczników wody.
Dystrybucja liczników rozpocznie się po dn. 20 lutego 2016 r.
UCHWAŁA ZARZĄDU
nr 4/16/UZ
z dnia 16 stycznia 2016 r.
 
w sprawie
warunków rozliczania i korzystania z ogólnodostępnej wody "pitnej" na terenie sektora I
...