UWAGA! - ZAMKNIĘCIE BRAMY WJAZDOWEJ - sektor I

 
W ZWIĄZKU Z NOTORYCZNYM I NIEUPRAWNIONYM RUCHEM POJAZDÓW MECHANICZNYCH NA TERENIE SEKTORA I ROD „ENERGETYK”, DECYZJĄ ZARZĄDU –
od dnia 13 MAJA 2020 r. od godz. 7:00
BRAMA WJAZDOWA NA TEREN ROD BĘDZIE ZAMKNIĘTA.
 
BRAMA OTWIERANA PRZEZ GOSPODARZY OGRODU JEDYNIE W:
ŚRODY (od 9:00 do 16:00) i SOBOTY (od 9:00 do 14:00)
 
BRAMA OTWIERANA PRZEZ GOSPODARZY W INNYM TERMINIE – TYLKO W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH SYTUACJI AWARYJNYCH I POD WARUNKIEM OBECNOŚCI GOSPODARZY NA TERENIE ROD.
Prezes Zarządu

! KORONAWIRUS / COVID-19 ! - KOMUNIKAT !

 
KORONAWIRUS / COVID-19
 
Szanowni Działkowcy!
 
W związku z epidemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 w kraju, wprowadzonymi przez Rząd RP szczególnymi obostrzeniami, a także w związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt. prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD.
 
Niewątpliwie w określonych sytuacjach faktycznych wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.
 
Wskazując na powyższe, apeluje do działkowców, aby pomimo przysługujących im praw, maksymalnie ograniczyli wizyty na działkach. Pamiętajmy, w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby zarówno w ogrodzie, jak i w drodze do niego, zachować maksimum ostrożności. Co więcej, widząc przypadki naruszenia prawa, nie wahajmy się zawiadomić o nich organów porządkowych. Ścisłe respektowanie ograniczeń, nawet jeżeli są uciążliwe, jest konieczne, zarówno dla dobra nas samych, jaki i ogółu społeczeństwa.
 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa wprowadzono:
 
  • KONIECZNOŚĆ PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH Z EPIDEMIĄ, ZALECEŃ SŁUŻB SANITARNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH SŁUŻB,
  • BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZEBYWANIA OSÓB TRZECICH NA TERENIE DZIAŁEK W ROD,
  • WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA PRZESTRZENI I TERENÓW WSPÓLNYCH,
  • OGRANICZENIE DO NIEZBĘDNYCH CZYNNOŚCI AKTYWNOŚĆ NA TERENIE ROD,
  • KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW OCHRONNYCH I ZACHOWANIA ZALECANYCH ODLEGŁOŚCI,
  • KONIECZNOŚĆ POWSTRZYMANIA SIĘ OD BEZPOŚREDNICH KONTAKTÓW
Informacje na temat koronawirusa znajdują się na stronie internetowej: http://www.gov.pl/koronawirus
 
#ZostańWdomu
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Ogrodowego „ENERGETYK”
Dariusz Kralka

!!! ODPADY - SEGREGACJA !!!

Przypominam, że na terenie ROD OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ składowania odpadów wielkogabarytowych (m.in. krzeseł, wersalek, płyt meblowych, opon), pobudowlanych (m.in. styropianu, płyt karton-gipsowych, desek, złomu) i elektrośmieci (m.in. lodówek, kosiarek). 
 
W ramach realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku – z terenu ROD NIE ODBIERA SIĘ elektrośmieci i śmieci wielkogabarytowych! Odbiór takich odpadów nie mieści się w ramach dokonywanej przez działkowców opłaty. Ujawnienie działań sprzecznych z przyjętymi zasadami będzie powodowało obciążenie działkowca kosztami wywozu takich odpadów.
Wspomniane odpady należy utylizować we własnym zakresie. 
 
Ponadto przypominam o OBOWIĄZKU SEGREGACJI ODPADÓW. Brak czy niewłaściwa segregacja może spowodować podwyższenie o 100% opłaty odprowadzanej do Urzędu Miasta.
 

UWAGA! Od 1 stycznia 2020 roku w Rybniku obowiązuje selektywna zbiórka bioodpadów w pojemnikach lub workach koloru brązowego, przy czym do ww. pojemników nie należy wyrzucać bioodpadów w plastikowych workach, które nie ulegają biodegradacji.

*Bioodpady to liście, trawa, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, odpady spożywcze takie jak obierki, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie. Nie zaliczają się do nich natomiast resztki mięsa, kości, popiół, ziemia, kamienie czy odchody zwierzęce.

 
Jak segregować: