Procedura podłączenia do instalacji wody


PROCEDURA
PODŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WODY „PITNEJ”

1. Działkowiec, chcący podłączyć się do istniejącej instalacji wody „pitnej” składa do Zarządu Stowarzyszenia pisemny, własnoręcznie podpisany wniosek o wydanie warunków technicznych i wyrażenie zgody na podłączenie do instalacji.
---->>> 

@ UBEZPIECZENIE ALTANY

 W związku z licznymi ostatnio zdarzeniami dewastacji, wandalizmu i kradzieży na terenie ROD "ENERGETYK", poniżej przedstawiam propozycję ubezpieczenia altany od zdarzeń losowych, przepięcia, akcji ratowniczej, dewastacji czy kradzieży.
Oferta uwzględnia promocyjny upust dla Stowarzyszenia. Propozycja ma charakter poglądowy.
 
Wszelkie szczegóły i sprawy związane z ewentualnym ubezpieczeniem należy załatwiać indywidualnie bezpośrednio z agentem (Magdalena Jakubiak, tel. 510-513-240).
 
Informuję również, że warunkiem wypłaty odszkodowania z tytułu dewastacji czy kradzieży jest potwierdzenie tego faktu zgłoszeniem we właściwej jednostce policji.