UWAGA! - ZAMKNIĘCIE BRAMY WJAZDOWEJ - sektor I

 
W ZWIĄZKU Z NOTORYCZNYM I NIEUPRAWNIONYM RUCHEM POJAZDÓW MECHANICZNYCH NA TERENIE SEKTORA I ROD „ENERGETYK”, DECYZJĄ ZARZĄDU –
od dnia 13 MAJA 2020 r. od godz. 7:00
BRAMA WJAZDOWA NA TEREN ROD BĘDZIE ZAMKNIĘTA.
 
BRAMA OTWIERANA PRZEZ GOSPODARZY OGRODU JEDYNIE W:
ŚRODY (od 9:00 do 16:00) i SOBOTY (od 9:00 do 14:00)
 
BRAMA OTWIERANA PRZEZ GOSPODARZY W INNYM TERMINIE – TYLKO W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH SYTUACJI AWARYJNYCH I POD WARUNKIEM OBECNOŚCI GOSPODARZY NA TERENIE ROD.
Prezes Zarządu

! KORONAWIRUS / COVID-19 ! - KOMUNIKAT !

 
KORONAWIRUS / COVID-19
 
Szanowni Działkowcy!
 
W związku z epidemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 w kraju, wprowadzonymi przez Rząd RP szczególnymi obostrzeniami, a także w związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt. prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD.
 
Niewątpliwie w określonych sytuacjach faktycznych wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.
 
Wskazując na powyższe, apeluje do działkowców, aby pomimo przysługujących im praw, maksymalnie ograniczyli wizyty na działkach. Pamiętajmy, w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby zarówno w ogrodzie, jak i w drodze do niego, zachować maksimum ostrożności. Co więcej, widząc przypadki naruszenia prawa, nie wahajmy się zawiadomić o nich organów porządkowych. Ścisłe respektowanie ograniczeń, nawet jeżeli są uciążliwe, jest konieczne, zarówno dla dobra nas samych, jaki i ogółu społeczeństwa.
 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa wprowadzono:
 
  • KONIECZNOŚĆ PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH Z EPIDEMIĄ, ZALECEŃ SŁUŻB SANITARNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH SŁUŻB,
  • BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZEBYWANIA OSÓB TRZECICH NA TERENIE DZIAŁEK W ROD,
  • WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA PRZESTRZENI I TERENÓW WSPÓLNYCH,
  • OGRANICZENIE DO NIEZBĘDNYCH CZYNNOŚCI AKTYWNOŚĆ NA TERENIE ROD,
  • KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW OCHRONNYCH I ZACHOWANIA ZALECANYCH ODLEGŁOŚCI,
  • KONIECZNOŚĆ POWSTRZYMANIA SIĘ OD BEZPOŚREDNICH KONTAKTÓW
Informacje na temat koronawirusa znajdują się na stronie internetowej: http://www.gov.pl/koronawirus
 
#ZostańWdomu
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Ogrodowego „ENERGETYK”
Dariusz Kralka