SKŁADKA CZŁONKOWSKA 2019

 
Zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia - składka członkowska w wysokości 30 zł / rok wnoszona jest razem z opłatami ogrodowymi w terminie do 30 września.
 
Prezes Stowarzyszenia

!!! ODPADY - SEGREGACJA !!!

Przypominam, że na terenie ROD OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ składowania odpadów wielkogabarytowych (m.in. krzeseł, wersalek, płyt meblowych, opon), pobudowlanych (m.in. styropianu, płyt karton-gipsowych, desek, złomu) i elektrośmieci (m.in. lodówek, kosiarek). 
 
W ramach realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku – z terenu ROD NIE ODBIERA SIĘ elektrośmieci i śmieci wielkogabarytowych! Odbiór takich odpadów nie mieści się w ramach dokonywanej przez działkowców opłaty. Ujawnienie działań sprzecznych z przyjętymi zasadami będzie powodowało obciążenie działkowca kosztami wywozu takich odpadów.
Wspomniane odpady należy utylizować we własnym zakresie. 
 
Ponadto przypominam o OBOWIĄZKU SEGREGACJI ODPADÓW. Brak czy niewłaściwa segregacja może spowodować podwyższenie o 100% opłaty odprowadzanej do Urzędu Miasta.
 
Jak segregować: