Posiedzenie Zarządu [23.01.2020]

 
W dniu 23 stycznia 2020 r. o godz. 17:30 odbędzie się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego "ENERGETYK". Na posiedzenie Zarządu zaproszono członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. 
 
Prezes
 

!!! ODPADY - SEGREGACJA !!!

Przypominam, że na terenie ROD OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ składowania odpadów wielkogabarytowych (m.in. krzeseł, wersalek, płyt meblowych, opon), pobudowlanych (m.in. styropianu, płyt karton-gipsowych, desek, złomu) i elektrośmieci (m.in. lodówek, kosiarek). 
 
W ramach realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku – z terenu ROD NIE ODBIERA SIĘ elektrośmieci i śmieci wielkogabarytowych! Odbiór takich odpadów nie mieści się w ramach dokonywanej przez działkowców opłaty. Ujawnienie działań sprzecznych z przyjętymi zasadami będzie powodowało obciążenie działkowca kosztami wywozu takich odpadów.
Wspomniane odpady należy utylizować we własnym zakresie. 
 
Ponadto przypominam o OBOWIĄZKU SEGREGACJI ODPADÓW. Brak czy niewłaściwa segregacja może spowodować podwyższenie o 100% opłaty odprowadzanej do Urzędu Miasta.
 
Jak segregować: