!!! ODPADY ZIELONE !!!

DO KONTENERÓW NIE WRZUCAĆ:
- KORZENI
- KAMIENI I GRUZU
WZNOWIENIE ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH:
od 1-5 KWIETNIA do 15 LISTOPADA 2019 r.
 
PO TYM OKRESIE - ODPADY ZIELONE NALEŻY SKŁADOWAĆ NA WŁASNYCH DZIAŁKACH DO CZASU ROZPOCZĘCIA SEZONU
 
Miejsca składowania odpadów zielonych:
  • sektor I - metalowe kontenery KP-10 (obok betonowego boksu oraz na wprost bramy głównej),
  • sektor II - betonowy boks na terenie sektora,
  • sektor III - metalowy kontener obok betonowego boksu. 
UWAGA DZIAŁKOWCY !!!
  • składowane gałęzie należy rozdrobnić rozdrabniaczem dostępnym u gospodarzy
  • odpady zielone należy składować we wskazanych miejscach, a nie obok !
WSKAZANE MIEJSCA SŁUŻĄ DO SKŁADOWANIA ODPADÓW WYŁĄCZNIE ROŚLINNYCH
co oznacza, że nie wrzucamy tam desek, worków plastikowych, kartonów itp.
 
 
 
Obowiązujące zasady:
  • składowane gałęzie o średnicy do 45 mm NALEŻY ROZDROBNIĆ za pomocą elektrycznego rozdrabniacza dostępnego u Gospodarzy ogrodu
  • składowanie odpadów w innych miejscach jest ZABRONIONE !
 
W dalszym ciągu zachęcamy wszystkich Działkowców do zakładania własnych kompostowników.
Zarząd