UMOWA DZIERŻAWY GRUNTÓW

Informuję, że na mocy podpisanej w dniu 5 czerwca 2017 roku umowy, Stowarzyszenie Ogrodowe "ENERGETYK" przejęło od EDF Polska S.A. do używania w drodze dzierżawy część nieruchomości gruntowej o powierzchni 57 374 m2 , na której urządzony i prowadzony jest Rodzinny Ogród Działkowy "ENERGETYK".
 
Powyższe będzie skutkowało koniecznością sukcesywnego podpisywania umów dzierżawy działkowej z wszystkimi działkowcami.
 
Jednocześnie informuję, że trwają rozmowy zmierzające do przekazania gruntów Stowarzyszeniu.
 
Prezes