>> UWAGA WŁAMANIA !

W związku z pojawiającymi się sygnałami o włamaniach i wyrządzonych szkodach na terenie działek apeluję do wszystkich Działkowców o zwracanie szczególnej uwagi na:
  • odpowiednie zabezpieczenie altan i furtek do działek,
  • zamykanie furtek i bram ROD - w szczególności na klucz w porze nocnej,
  • osoby nieznane i postronne przebywające na terenie ROD,
  • w przypadku włamania czy powstałych szkód zgłaszanie tego faktu policji.
Jednocześnie informuję, że Regulamin ROD ani inne przepisy obowiązujące w Stowarzyszeniu nie zabraniają działkowcowi montowania kamer na działce. Działkowiec jest uprawniony do instalacji monitoringu (kamerę rejestrującą obraz lub dźwięk) na swojej działce m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób na niej przebywających, czy też ochrony mienia ogrodowego (przed dewastacją lub kradzieżą). Nie może ona jednak obejmować swoim zasięgiem sąsiedniej działki. Działanie polegające na rejestrowaniu obrazu działki sąsiada i wizerunków osób na niej przebywających stanowi bowiem naruszenie dóbr osobistych tj. prawa do prywatności oraz prawa do wizerunku. Takie prawo podlega ochronie prawnej
Prezes Zarządu