@ UBEZPIECZENIE ALTANY

Poniżej przedstawiam propozycję ubezpieczenia altany w PZU od zdarzeń losowych, przepięcia, akcji ratowniczej, dewastacji czy kradzieży.
Oferta uwzględnia promocyjny upust dla Stowarzyszenia.
 
Wszelkie szczegóły i sprawy związane z ewentualnym ubezpieczeniem należy załatwiać indywidualnie bezpośrednio z agentem PZU (Magdalena Jakubiak, tel. 510-513-240).
 
Informuję również, że warunkiem wypłaty odszkodowania z tytułu dewastacji czy kradzieży jest potwierdzenie tego faktu zgłoszeniem we właściwej jednostce policji. 
 
Korzyści
Otrzymasz odszkodowanie, jeżeli np.:
 • Twój dom letniskowy lub jego wyposażenie zostanie zniszczone przez powódź, huragan, ogień, grad lub inne tzw. zdarzenie losowe,
 • złodzieje włamią się do domu letniskowego i wyniosą np. Twój sprzęt ogrodniczy,
 • ktoś umyślnie zniszczy wyposażenie Twojego domu, np. uszkodzi drzwi, wybije szybę w oknie,
 • instalacja elektryczna lub sprzęt AGD zostanie zniszczony po uderzeniu pioruna.
Zakres i przedmiot ubezpieczenia
PZU ubezpiecza mury i konstrukcję domku letniskowego oraz:
 • drzwi, okna, podłogi, glazurę, armaturę, tynki, instalacje wodne, kanalizacyjne, elektryczne, gazowe i inne tzw. stałe elementy,
 • sprzęt gospodarstwa domowego, audio-wideo, narzędzia gospodarcze, sprzęt ogrodniczy, rowery, książki, ubrania i inne tzw. ruchomości domowe (Twoje lub innych domowników).
W jakich sytuacjach działa ubezpieczenie?
PZU wypłaci odszkodowanie, jeśli:
 • Twój dom letniskowy lub jego wyposażenie zostanie zniszczone przez zdarzenie losowe (np. ogień, piorun, eksplozję, dym i sadzę, opad, powódź, śnieg, lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie lub zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, upadek statku powietrznego),
 • dojdzie do przepięcia, np. uderzenie pioruna w linię energetyczną spowoduje wzrost napięcia w sieci elektrycznej, uszkadzając instalację elektryczną oraz sprzęt AGD,
 • dojdzie do kradzieży z włamaniem również w okresie zimowym – np. złodziej wybije szybę w oknie i wyniesie z domu lub budynku gospodarczego kosiarkę do trawy (wymóg 1 zamka, gdy suma ubezpieczenia od kradzieży do 1.000 zł)
 • ktoś zdewastuje Twoją własność,
 • podczas akcji ratowniczej zostaną wyrządzone szkody – np. podczas gaszenia pożaru straż pożarna zniszczy Twoje ogrodzenie.
 
PRZYKŁADOWA KALKULACJA:
  
1. Ubezpieczenie domku letniskowego na sumę ubezpieczenia 10.000 zł
 • od zdarzeń losowych (ogień, piorun, eksplozję, dym i sadzę, opad, powódź, śnieg, lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie lub zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, upadek statku powietrznego),
 • przepięcia, akcji ratowniczej,
 • dewastacji (zniszczenie mienia w związku z włamaniem np. uszkodzenie drzwi, stolarki okiennej, ścian),
 • ochrona prawna (10 porad prawnych z zakresu życia prywatnego)
Cena: od 42 zł /rocznie  

2. Ubezpieczenie domku letniskowego na sumę ubezpieczenia 20.000 zł
 • od zdarzeń losowych (ogień, piorun, eksplozję, dym i sadzę, opad, powódź, śnieg, lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie lub zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, upadek statku powietrznego),
 • przepięcia, akcji ratowniczej,
 • dewastacji (zniszczenie mienia w związku z włamaniem np. uszkodzenie drzwi, stolarki okiennej, ścian),
 • ochrona prawna (10 porad prawnych z zakresu życia prywatnego)
Cena: od 78 zł /rocznie

3. Ubezpieczenie domku letniskowego na sumę ubezpieczenia 10.000 zł
 • od zdarzeń losowych (ogień, piorun, eksplozję, dym i sadzę, opad, powódź, śnieg, lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie lub zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, upadek statku powietrznego),
 • przepięcia, akcji ratowniczej,
 • dewastacji (zniszczenie mienia w związku z włamaniem np. uszkodzenie drzwi, stolarki okiennej, ścian)
 • ochrona prawna (10 porad prawnych z zakresu życia prywatnego)
 • kradzieży ruchomości domowych na sumę ubezpieczenia 1.000 zł
Cena: od 125 zł /rocznie

Ubezpieczenie zostało przygotowane w wariancie ALL RISK
PZU odpowiada m.in. za następujące szkody:
Dla nieruchomości:
 • Szkody spowodowane silnym wiatrem bez względu na jego siłę
 • Szkody spowodowane przez zwierzęta leśne
 • Zalanie nieruchomości z powodu awarii instalacji tryskaczowej,
 • Uszkodzenie nieruchomości wskutek prac budowlanych w sąsiednim budynku,
 • Wydostanie się z paleniska kominka palącego się paliwa powodującego wypalenie okładziny podłogowej, dywanu, mebli
Dla mienia ruchomego
 • Uszkodzenie okładzin podłogowych wskutek przewrócenia się przedmiotu np. regału w wyniku zabawy dzieci,
 • Nieumyślne rozdarcie kanap, połamanie krzeseł w wyniku nadmiernego ciężaru,
 • Nieumyślne wypalenie dziury w kanapie, dywanie w wyniku wypadnięcia żaru z papierosa,
 • Nieumyślne uszkodzenie blatu kuchennego wskutek postawienia na nim gorącego naczynia,
 • Zniszczenie ściany lub parkietu przez firmę organizującą przeprowadzkę.
OCHRONA PRAWNA - nowość
PZU zapewni możliwość telefonicznej konsultacji z prawnikiem, przesłanie wzorów pism, przesłanie tekstów aktów prawnych. 
 
Klientom, którzy ubezpieczą domek letniskowy w PZU przysługuje 10% zniżką na ubezpieczenie OC+NNW.

Dane kontaktowe agenta PZU:
 
Magdalena Jakubiak
tel. 510-513-240

44-207 Rybnik, ul. Św. Maksymiliana 31
(teren myjni samochodowej PIT-STOP)

 

Poniżej do pobrania plik zawierający Ogólne Warunki Ubezpieczenia: