Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zebranie Członków w dniu 17 marca 2018 roku:

  • Prezes - Dariusz Kralka (działka 102/II)
  • Wiceprezes - Ryszard Walo (112/II) - tel. 739 307 511
  • Wiceprezes - Mirosław Białowąs (38/I) - tel. 693 116 445 (od 01.05.2021)
  • Skarbnik - Grzegorz Andziul (106/II) - tel. 503 061 242
  • Sekretarz - Marian Niewęgłowski (76/I) - tel. 601 263 080

Zarząd wybierany jest na 4-letnią kadencję.

Poniżej znajduje się Regulamin Zarządu uchwalony na posiedzeniu Zarządu w dniu 09/09/2014 (zatwierdzony w dniu 28/03/2015 przez Walne Zebranie uchwałą nr 2/15/UWZ):