!!! ODPADY - SEGREGACJA !!!

Przypominam, że na terenie ROD OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ składowania odpadów wielkogabarytowych (m.in. krzeseł, wersalek, płyt meblowych, opon), pobudowlanych (m.in. styropianu, płyt karton-gipsowych, desek, złomu) i elektrośmieci (m.in. lodówek, kosiarek). 
 
W ramach realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku – z terenu ROD NIE ODBIERA SIĘ elektrośmieci i śmieci wielkogabarytowych! Odbiór takich odpadów nie mieści się w ramach dokonywanej przez działkowców opłaty. Ujawnienie działań sprzecznych z przyjętymi zasadami będzie powodowało obciążenie działkowca kosztami wywozu takich odpadów.
Wspomniane odpady należy utylizować we własnym zakresie. 
 
Ponadto przypominam o OBOWIĄZKU SEGREGACJI ODPADÓW. Brak czy niewłaściwa segregacja może spowodować podwyższenie o 100% opłaty odprowadzanej do Urzędu Miasta.
 

UWAGA! Od 1 stycznia 2020 roku w Rybniku obowiązuje selektywna zbiórka bioodpadów w pojemnikach lub workach koloru brązowego, przy czym do ww. pojemników nie należy wyrzucać bioodpadów w plastikowych workach, które nie ulegają biodegradacji.

*Bioodpady to liście, trawa, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, odpady spożywcze takie jak obierki, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie. Nie zaliczają się do nich natomiast resztki mięsa, kości, popiół, ziemia, kamienie czy odchody zwierzęce.

 
Jak segregować:
 
 

 
Do kontenerów z napisem "PLASTIK" / żółte wrzucamy:
 
• zgniecione puszki aluminiowe i z blachy stalowej
• garnki
• metalowe narzędzia, rury, druty i drobny złom
• folia aluminiowa
• pokrywki ze słoików
• kapsle z butelek
• metalowe i plastikowe nakrętki
• zgniecione plastikowe opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej
• plastikowe worki • torebki i reklamówki
• plastikowe koszyki po owocach
• opakowania wielomateriałowe, np. kartony po sokach
 
Nie wrzucać:
 
• opakowania po aerozolach
• baterie
• puszki po farbach
• opakowania po lekach
• butelki i opakowania po olejach przemysłowych
• styropian i inne tworzywa piankowe
• zabawki
• sprzęt AGD
 

 
Do kontenerów z napisem "SZKŁO" / zielone wrzucamy:
 
• butelki i słoiki po napojach i żywności
• opakowania po kosmetykach
 
Nie wrzucać:
 
• ceramika
• fajans
• porcelana
• kryształ
• szkło stołowe, żaroodporne, okularowe i zbrojone
• szyby samochodowe
• lustra
• luksfery
• żarówki
• lampy fluorescencyjne i neonowe
 

 
Do kontenerów na odpady zmieszane "INNE" / czarne wrzucamy:
 
 odpady pozostałe po segregacji - za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, pobudowlanych i elektrośmieci
 

 
Do kontenerów z napisem "BIO" / brązowe wrzucamy:
 
• liście, trawa, kwiaty,
• resztki kwiatów ciętych i doniczkowych,
• rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne,
• odpady spożywcze takie jak obierki, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj,
• fusy po kawie i herbacie
 
Nie wrzucać:
 
• resztki mięsa, kości,
• popiół,
• ziemia,
• kamienie,
• odchody zwierzęce.
 
ZARZĄD