Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna wybrana przez Walne Zebranie Członków w dniu 17 marca 2018 roku:

  • przewodniczący - Janusz Piasecki (działka II/99)
  • z-ca przewodniczącego - Aleksander Felisiak (I/69)
  • sekretarz - Jerzy Łatacz (III/136)

 

Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem nadzoru Stowarzyszenia, wybieranym na 4-letnią kadencję. Komisja działa na podstawie m.in. zapisów §36 Statutu Stowarzyszenia.

 

Poniżej znajduje się Regulamin Komisji Rewizyjnej (zatwierdzony w dniu 28/03/2015 przez Walne Zebranie uchwałą nr 4/15/UWZ):