> NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE 2021

PRZETERMINOWANE NALEŻNOŚCI
W OPŁATACH ZA UŻYTKOWANIE DZIAŁKI
 
Termin płatności minął 30 września 2021 roku.
 
 Poniżej aktualny wykaz przeterminowanych należności (2021):

 

Nr działki KWOTA DO ZAPŁATY
88 601,00 + odsetki

 

  
Proszę o uregulowanie należności na rachunek bankowy Stowarzyszenia lub bezpośrednio u Skarbnika - po wcześniejszym umówieniu.
 
Poniżej plik pdf z wykazem należności:
 
Prezes