> NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE 2020

PRZETERMINOWANE NALEŻNOŚCI
W OPŁATACH ZA BUDOWĘ PRZYŁACZA WODY DO ROD
 
Termin płatności minął 30 października 2020 roku.
 
 Poniżej aktualny wykaz przeterminowanych należności (2020):

 

Nr działki KWOTA DO ZAPŁATY
28 450,00
41 450,00
69 450,00

 

  
Proszę o uregulowanie należności na rachunek bankowy Stowarzyszenia lub bezpośrednio u Skarbnika - po wcześniejszym umówieniu.
Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania wniesienie wkładu finansowego przeznaczonego na realizacje inwestycji jednorazowo w kwocie 450 zł płatne jest do 30 października 2020 roku.
 
 
Poniżej plik pdf z wykazem należności (w tym opłat za budowę przyłącza wody):
 
Prezes