! ODWOŁANIE WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW !

Szanowni Działkowcy!
 
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz pojawiającymi się sygnałami o kolejnych przypadkach wystąpienia koronawirusa SARS-CoV-2 (wywołującego chorobę COVID-19) na terenie województwa śląskiego, mając na uwadze bezpieczeństwo, a także wprowadzony w dniu 13 marca 2020 roku przez Premiera RP stan zagrożenia epidemicznego - wraz z Zarządem podjąłem decyzję o
 
ODWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
 

zaplanowanego na 21 marca 2020 roku i przeniesieniu go na termin późniejszy.
O wyznaczeniu terminu Walnego Zebrania zostaniecie Państwo powiadomieni oddzielną wiadomością.
 
Proszę o powiadomienie wszystkich Członków Stowarzyszenia, z którymi macie kontakt.
 
 
Jednocześnie zwracam się z apelem o zwrócenie uwagi na przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie zasad higieny. Informacje o koronawirusie znajdziecie Państwo na stronach instytucji publicznych, takich jak: Główny Inspektorat Sanitarny (www.gis.gov.pl), Ministerstwo Zdrowia (www.gov.pl/koronawirus), a także pod numerem bezpłatnej całodobowej infolinii NFZ: 800 190 590.
 
Prezes Zarządu
Dariusz Kralka