Harmonogram wywozu odpadów '2020

HARMONOGRAM
WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z SEKTORÓW I, II i III
2020
 
 
odpady
ZMIESZANE
SEGREGOWANE
BIO*
I termin
(dzień)
II termin
(dzień)
I termin
(dzień)
II termin
(dzień)
terminy (dni)
styczeń
2
17
3
20
2, 23
luty
3
17
3
17
13
marzec
5
16
2
16
5, 26
kwiecień
10
24
3
20
10, 24
maj
8
22
5
18
8, 22
czerwiec
5
19
1
16
5, 19
lipiec
17
31
6
20
3, 17, 31
sierpień
14
28
3
17
14, 28
wrzesień
11
25
1
14
11, 25
październik
9
23
5
19
9, 23
listopad
6
20
2
16
6, 27
grudzień
4
18
1
14
18
 

UWAGA! Od 1 stycznia 2020 roku w Rybniku obowiązuje selektywna zbiórka bioodpadów w pojemnikach lub workach koloru brązowego, przy czym do ww. pojemników nie należy wyrzucać bioodpadów w plastikowych workach, które nie ulegają biodegradacji.

*Bioodpady to liście, trawa, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, odpady spożywcze takie jak obierki, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie. Nie zaliczają się do nich natomiast resztki mięsa, kości, popiół, ziemia, kamienie czy odchody zwierzęce.