Informacja dotycząca odpadów

Kilka ważnych informacji dotyczących odpadów:
 
1. Na terenie ROD "ENERGETYK" obowiązuje ZAKAZ składowania odpadów wielkogabarytowych (fotele, płyty meblowe itp.), odpadów elektrycznych (lodówki, kosiarki itp.), budowlanych i niebezpiecznych. Wszelkie odpady tego typu Działkowiec zobowiązany jest usunąć we własnym zakresie. 
->> 
 
 
2. W ROD "ENERGETYK" obowiązuje SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW, co oznacza, że odpady należy segregować wg poniższych zasad:
  • ŻÓŁTY - plastik - tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe (zgniecione puszki aluminiowe i z blachy stalowej • garnki • metalowe narzędzia • rury • druty i drobny złom • folia aluminiowa  • pokrywki ze słoików • kapsle z butelek • metalowe i plastikowe nakrętki • zgniecione plastikowe opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej • plastikowe worki • torebki i reklamówki • plastikowe koszyki po owocach • opakowania wielomateriałowe, np. kartony po sokach)
  • ZIELONY - szkło (butelki i słoiki po napojach i żywności • opakowania po kosmetykach)
  • INNE - odpady zmieszane, pozostałe po segregacji (czyli nie pasujące do żółtego zielonego !)

Brak segregacji spowoduje konieczność uiszczania zwiększonych o 100% opłat za odbiór odpadów od ROD.