@ UBEZPIECZENIE ALTANY

 W związku z licznymi ostatnio zdarzeniami dewastacji, wandalizmu i kradzieży na terenie ROD "ENERGETYK", poniżej przedstawiam propozycję ubezpieczenia altany od zdarzeń losowych, przepięcia, akcji ratowniczej, dewastacji czy kradzieży.
Oferta uwzględnia promocyjny upust dla Stowarzyszenia. Propozycja ma charakter poglądowy.
 
Wszelkie szczegóły i sprawy związane z ewentualnym ubezpieczeniem należy załatwiać indywidualnie bezpośrednio z agentem (Magdalena Jakubiak, tel. 510-513-240).
 
Informuję również, że warunkiem wypłaty odszkodowania z tytułu dewastacji czy kradzieży jest potwierdzenie tego faktu zgłoszeniem we właściwej jednostce policji. 
 
PRZYKŁADOWA KALKULACJA:
  
1. Ubezpieczenie domku letniskowego na sumę ubezpieczenia 20.000 zł
 • od zdarzeń losowych (ogień, piorun, eksplozję, dym i sadzę, opad, powódź, śnieg, lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie lub zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, upadek statku powietrznego),
 • przepięcia, akcji ratowniczej,
 • dewastacji (zniszczenie mienia w związku z włamaniem np. uszkodzenie drzwi, stolarki okiennej, ścian)
Cena: od 67 zł /rocznie  
 
Cena 148 zł / rocznie - zawiera dodatkowo ubezpieczenie od kradzieży ruchomości domowych (np. meble, sprzęt AGD, RTV, sprzęt gospodarstwa domowego) na sumę ubezpieczenia 1.000 zł

2. Ubezpieczenie domku letniskowego na sumę ubezpieczenia 40.000 zł
 • od zdarzeń losowych (ogień, piorun, eksplozję, dym i sadzę, opad, powódź, śnieg, lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie lub zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, upadek statku powietrznego),
 • przepięcia, akcji ratowniczej,
 • dewastacji (zniszczenie mienia w związku z włamaniem np. uszkodzenie drzwi, stolarki okiennej, ścian),
 • ochrona prawna (10 porad prawnych z zakresu życia prywatnego)
Cena: od 133 zł /rocznie
 
Cena 214 zł / rocznie - zawiera dodatkowo ubezpieczenie od kradzieży ruchomości domowych (np. meble, sprzęt AGD, RTV, sprzęt gospodarstwa domowego) na sumę ubezpieczenia 1.000 zł

 
Ubezpieczenie zostało przygotowane w wariancie ALL RISK
PZU odpowiada m.in. za następujące szkody:
 
Dla nieruchomości:
 • Szkody spowodowane silnym wiatrem bez względu na jego siłę
 • Szkody spowodowane przez zwierzęta leśne
 • Zalanie nieruchomości z powodu awarii instalacji tryskaczowej,
 • Uszkodzenie nieruchomości wskutek prac budowlanych w sąsiednim budynku,
 • Wydostanie się z paleniska kominka palącego się paliwa powodującego wypalenie okładziny podłogowej, dywanu, mebli
Dla mienia ruchomego
 • Uszkodzenie okładzin podłogowych wskutek przewrócenia się przedmiotu np. regału w wyniku zabawy dzieci,
 • Nieumyślne rozdarcie kanap, połamanie krzeseł w wyniku nadmiernego ciężaru,
 • Nieumyślne wypalenie dziury w kanapie, dywanie w wyniku wypadnięcia żaru z papierosa,
 • Nieumyślne uszkodzenie blatu kuchennego wskutek postawienia na nim gorącego naczynia,
 • Zniszczenie ściany lub parkietu przez firmę organizującą przeprowadzkę.
OCHRONA PRAWNA - nowość
PZU zapewni możliwość telefonicznej konsultacji z prawnikiem, przesłanie wzorów pism, przesłanie tekstów aktów prawnych. 
 

Dane kontaktowe agenta:
 
Magdalena Jakubiak
tel. 510-513-240

44-207 Rybnik, ul. Św. Maksymiliana 31
(teren myjni samochodowej PIT-STOP)

 

Poniżej do pobrania plik zawierający Ogólne Warunki Ubezpieczenia (domki letniskowe od paragrafu 25): 

A także link do ogólnych informacji o produkcie: