Woda miejska na terenie ROD

 
 
 

Zarząd uzyskał mapy zasadnicze z Urzędu Miasta Rybnika i złożył wnioski do PWiK o wydanie warunków technicznych przyłączenia trzech sektorów ROD "ENERGETYK" do instalacji wodnej.
 

Zarząd zwrócił się z prośbą o interwencję do Posła na Sejm RP Grzegorza Janika oraz do trzech Związków Zawodowych działających na terenie PGE.
 

Na ponowną prośbę do PGE o zapewnienie ciągłości dostawy wody do ROD otrzymaliśmy od PGE negatywną odpowiedź. 
 

Informuję, że PGE Energia Ciepła S.A. wypowiedziała umowę na dostarczanie wody miejskiej do ROD "ENERGETYK" z mocą na dzień 31.12.2018 r.
 
W kierowanym do nas piśmie PGE podała, że "w związku ze znacznymi kosztami utrzymania przyłącza wody, z którego pobieracie Państwo wodę, ponoszonymi przez PGE Energia Ciepła S.A., oraz uwzględniając fakt iż ww. przyłącze jest majątkiem niezwiązanym z podstawową działalnością produkcyjną PGE Energia Ciepła S.A., powołując się na § 7 ust. 1 Umowy, zachowując zgodność z zapisami § 6 Umowy, wypowiadamy łączącą nas Umowę Nr 7 /2016.
Jednocześnie mając na względzie rekreacyjne przeznaczenie zajmowanego przez Państwa terenu, do wypowiedzenia będzie zastosowany wydłużony okres wypowiedzenia wynoszący 3 miesiące, w związku z czym Umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 31.12.2018 r. "
 
Jednocześnie informuję, że Zarząd ROD "ENERGETYK" podejmuje działania mające na celu zapewnienie ciągłości dostawy wody miejskiej do ROD w nadchodzącym sezonie.
 
Prezes Zarządu