Warunki rozliczania i korzystania z ogólnodostępnej wody "pitnej" na terenie sektora I

 
W dniu 12 marca 2016 roku Walne Zebranie Członków przyjęło uchwałę nr 11/16/UWZ w sprawie warunków rozliczania i korzystania z ogólnodostępnej wody "pitnej" na terenie sektora I
 
 
1. W celu kontroli i poprawnego rozliczenia zużytej wody, na terenie sektora I ROD „ENERGETYK” wszystkie ogólnodostępne punkty poboru wody „pitnej”, zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający nieuprawniony dostęp.
 
2. Woda „pitna” udostępniana będzie przez gospodarzy ogrodu, po umówieniu, wg następujących zasad:
 
  • konieczne wcześniejsze umówienie się z gospodarzem (woda nie będzie wydawana o każdej porze i na każde żądanie);
  • minimalna odpłatność na pobraną wodę będzie naliczana dla 200 l (dwustu litrów), bez względu na pobraną ilość do tej wartości;
  • należność za zużycie wody będzie doliczona do rocznej opłaty ogrodowej działkowca;
  • ewidencję poboru wody prowadzą gospodarze ogrodu na podstawie wskazań wodomierza.