Prace na rzecz ogrodu

 
Uchwałą Walnego Zebrania nr 11/18/UWZ z 16 marca 2019 roku w ramach prac na rzecz ogrodu ustalono ilość godzin do wykonania przez działkowca na 4 (cztery). W przypadku braku możliwości wykonania prac naliczany jest ekwiwalent w wysokości 40 zł (4 godziny x 10 zł). Jednocześnie przypominam, iż istnieje możliwość częściowego zmniejszenia dokonywanych opłat poprzez wykonanie prac na rzecz ROD zleconych przez Zarząd. Są to maksymalnie cztery godziny w roku prac zleconych na rzecz ogrodu o wartości 10 zł każda (maksymalne zmniejszenie opłaty: 4 godziny x 10 zł = 40 zł). Zachęcam do korzystania z tej formy aktywności.
 
Wszystkich chętnych działkowców do wykonania prac proszę o kontakt z Zarządem Stowarzyszenia (telefonicznie lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) przed ich rozpoczęciem.
 
PRACE DO WYKONANIA NA RZECZ ROD w 2019:
(część prac do wykonania uzależniona jest od posiadanych środków finansowych)
 

 • (sektor I) naprawa (spawanie), czyszczenie i malowanie starej bramy między działkami nr 1 i 10 – 3 osoby x 4 godziny

 • (sektor I) demontaż zlewu wody „pitnej” na placu gospodarczym przy zbiorniku + zagospodarowanie terenu po zlewie – 2 osoby x 4 godziny

 • (sektor I) zabezpieczenie studzienek z zaworami wodnymi – wylewka na dnie studzienek – 2 osoby x 4 godziny

 • (sektor I) koszenie placów wspólnych ROD – ? osób x sezon

 • (sektor I) obsadzenie tujami placu na kontenery na odpady – 2 osoby x 4 godziny

 • (sektor I) czyszczenie + zabezpieczenie wylewką dna studzienek z zaworami wody - 3 osoby x 4 godziny

  (sektor I) demontaż betonowego boksu na wys. działki nr 82 z zagospodarowaniem pozostałego gruzu na utwardzenie drogi dojazdowej do działek 84/85/86 - 4 osoby x 4 godziny
 • (sektor II) montaż nowej i demontaż starej tablicy ogłoszeniowej – 2 osoby x 4 godziny

 • (sektor II) wymiana i montaż siatki ogrodzeniowej sektora II (część czołowa od ul. Nad Zalewem) lub przesunięcie części ogrodzenia od strony ul. Nad Zalewem (osadzenie nowych słupków, likwidacja starych) - do decyzji po konsultacji z Zarządem – 3-5 osób x 4 godziny

 • (sektor II) przestawienie części ogrodzenia na działce 89 – celem dostępu do skrzynki bezpiecz. – 2 osoby x 4 godziny

 • (sektor II) koszenie placów wspólnych ROD – ? osób x sezon

 • (sektor II) obsadzenie tujami placu na kontenery na odpady – 2 osoby x 4 godziny


 • (sektor III) koszenie „parkingu” wzdłuż drogi dojazdowej do sektora – 1-2 osoby x sezon

 • (sektor III) obsadzenie tujami placu na kontenery na odpady – 2 osoby x 4 godziny

 • (sektor III) rozbiórka betonowego boksu na odpady zielone, zagospodarowanie terenu - 4 osoby x 4 godziny
 
Wymieniona ilość godzin ma charakter orientacyjny i podana jest do celów zaliczenia wyznaczonych godzin prac na rzecz ogrodu (bez względu na rzeczywisty czas wykonania).
Prace wykonywane są z materiałów powierzonych/zakupionych przez Stowarzyszenie. 
 
Kolejne propozycje prac będą dodawane w miarę potrzeb.
 
Przypominam, iż zgodnie z § 26 Regulaminu ROD:
 
Liczbę godzin jako prace świadczone przez działkowca na rzecz ogrodu (tzw. „czyn”) ustala na każdy rok walne zebranie. Jeżeli działkowiec nie może wykonać osobiście lub poprzez członka rodziny prac na rzecz ROD w całości lub w części, obowiązany jest wnieść opłatę w wysokości i terminie uchwalonym przez walne zebranie, jako ekwiwalent za nie wykonane prace.
 
Zakres prac wyznaczany jest przez zarząd, a gotowość do wykonania pracy zgłaszana winna być zarządowi przed ich planowanym rozpoczęciem.
 
Ewidencję przepracowanych godzin prowadzi zarząd. Podstawową jednostką rozliczeniową jest 1 godzina.Liczba godzin rozliczana jest w danym roku. Wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach liczba godzin może zostać przeniesiona na rok następny, o czym decyduje każdorazowo Zarząd.W szczególnie uzasadnionych przypadkach – na wniosek zainteresowanego lub z urzędu – zarząd może zwolnić działkowca częściowo lub całkowicie od obowiązku prac na rzecz ROD. Decyzja wymaga uchwały zarządu wraz z uzasadnieniem.
 
Z wykonania prac na rzecz ROD zwolniony jest w całości Zarząd, członkowie Komisji Rewizyjnej, członkowie Komisji Rozjemczej oraz gospodarze ogrodu.