Wykaz należności `2021


WYKAZ NALEŻNOŚCI '2021
 
Poniżej plik pdf z wykazem należności:
 

 
Wpis "brak odczytu licznika" oznacza, że Działkowiec - mimo obowiązku - nie podał w terminie stanu licznika energii elektrycznej i/lub wodomierza i powinien to niezwłocznie uczynić (przez pocztę elektroniczną, telefonicznie lub osobiście u Skarbnika lub Gospodarza Ogrodu).
 
Aktualizacja listy dokonywana jest co kilka dni.
 
Uchwałą nr 9/21/UWZ z dnia 28 sierpnia 2021 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ogrodowego "ENERGETYK" ustaliło wysokość opłat ogrodowych płatnych jednorazowo do 30 września każdego roku. Opłaty ogrodowe wnoszone są przez każdego Działkowca przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia lub w uzasadnionych przypadkach bezpośrednio Skarbnikowi (za potwierdzeniem KP).
 • termin płatności: do 30 września 2021 r.
 • na rachunek: BGŻ - 21 2030 0045 1110 0000 0389 2240
 • tytuł przelewu: opłata ogrodowa / nr działki
Kwota do zapłaty uwzględnia:
 • opłatę na rzecz ogrodu,
 • opłatę za wywóz odpadów,
 • opłatę za zużytą energię elektryczną (po podaniu stanu, wg wskazań licznika),
 • opłatę energetyczną,
 • opłatę za zużytą wodę "pitną" (po podaniu stanu, wg wskazań wodomierza),
 • opłatę wodną (dla działkowców sektora I),
 • rozliczenie godzin / prac na rzecz ogrodu tzw. "czyn",
 • opłatę dla korzystających z ogólnodostępnej wody "pitnej" na terenie sektora I,
 •   składkę członkowską w wysokości 30 zł - dla członków Stowarzyszenia
 • oraz dotychczasowe wpłaty / nadpłaty / niedopłaty