UCHWAŁA ZARZĄDU
nr 3/21/UZ
z dnia 26 kwietnia 2021 r.
 
w sprawie
kooptacji członka Zarządu na funkcję wiceprezesa
 
1. Na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego „ENERGETYK”, Zarząd w drodze kooptacji, z dniem 1 maja 2021 roku uzupełnia skład Zarządu wyznaczając do pełnienia funkcji wiceprezesa działkowca MIROSŁAWA BIAŁOWĄSA (Białowąs) (sektor I / działka 38).
 
2. Zarządza się podanie uchwały do wiadomości członków Stowarzyszenia poprzez umieszczenie jej odpisu na stronie internetowej Stowarzyszenia, a także na tablicach ogłoszeń ROD.
 
3. Wykonanie uchwały, w tym w zakresie sporządzenia dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego, powierza się Prezesowi Stowarzyszenia.
 
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd:
(-) na oryginale właściwe podpisy