W dniu 28 sierpnia br. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów. Te zasady określono w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

...
UCHWAŁA ZARZĄDU
nr 17/15/UZ
z dnia 25 kwietnia 2015 r.
 
w sprawie
powołania gospodarza ogrodu - sektor III
  
§ 1
Dla sprawnego zarządzania ROD i jego
...
Działkowcy sektora I
 
Zarząd informuje, że rów melioracyjny wraz ze skarpą i przyległą do niej półką, biegnący wzdłuż całego ogrodzenia sektora I od strony głównej
...
UCHWAŁA ZARZĄDU
nr 6/15/UZ
z dnia 28 lutego 2015 r.
 
w sprawie
powołania gospodarzy ogrodu
  
§ 1
Dla sprawnego zarządzania ROD i jego funkcjonowania Zarząd powołuje do
...

W związku z chęcią obniżenia kosztów, a także koniecznością unormowania kwestii związanych z wywozem odpadów komunalnych z naszego Ogrodu, informujemy, że

...

W zakładce Dokumenty, a także poniżej znajdziecie do pobrania formularz deklaracji członkowskiej razem z instrukcją postępowania. Zachęcam do wypełniania i składania

...