UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 14/18/UWZ
z dnia 17 marca 2018 r.
 
w sprawie
wynagrodzenia Zarządu
 
 
§ 1
Na podstawie § 32 ust. 4 uchwalonej aktualizacji Statutu
...
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 12/18/UWZ
z dnia 17 marca 2018 r.
 
w sprawie
wyboru Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia
 
 
§ 1
Działając w oparciu o zapis § 27 ust. 2 w
...
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 11/18/UWZ
z dnia 17 marca 2018 r.
 
w sprawie
wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 
 
§ 1
Działając w oparciu o zapis § 27 ust. 2 w
...
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 10/18/UWZ
z dnia 17 marca 2018 r.
 
w sprawie
wyboru Zarządu Stowarzyszenia
 
 
§ 1
Działając w oparciu o zapis § 27 ust. 2 w związku z §
...
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 8/18/UWZ
z dnia 17 marca 2018 r.
 
w sprawie
określenia składu liczebnego Zarządu Stowarzyszenia
 
 
 
§ 1
Na postawie § 31 ust. 1 pkt a
...
UCHWAŁA ZARZĄDU
nr 21/17/UZ
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie
konieczności zabezpieczenia wodomierzy
i montażu zaworów odcinających
 
 
  1. Zarząd zobowiązuje
...
UCHWAŁA ZARZĄDU
nr 17/17/UZ
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie
wyrażenia zgody na podpisanie umowy dzierżawy z EDF
  
 
  1. Zarząd akceptuje przedstawioną przez EDF Polska
...
Trwają negocjacje z EDF, które doprowadzić mają do uregulowania stanu prawnego w zakresie dzierżawy terenów, na których funkcjonuje ROD "ENERGETYK", umowy na dostawę wody
...
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYNĄŁ. WSZYSTKIE NOWE WNIOSKI BĘDĄ MOŻLIWE DO REALIZACJI PO ZAKOŃCZENIU SEZONU !
 
WSZYSCY DZIAŁKOWCY DOKONUJĄCY SAMOWOLNYCH
...
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 11/16/UWZ
z dnia 12 marca 2016 r.
 
w sprawie
warunków rozliczania i korzystania ogólnodostępnej wody "pitnej" na terenie sektora I
...
Poniżej Uchwała Zarządu w sprawie sposobu i warunków dystrybucji liczników wody.
Dystrybucja liczników rozpocznie się po dn. 20 lutego 2016 r.
UCHWAŁA ZARZĄDU
nr 4/16/UZ
z dnia 16 stycznia 2016 r.
 
w sprawie
warunków rozliczania i korzystania z ogólnodostępnej wody "pitnej" na terenie sektora I
...
W związku z rezygnacją Małgorzaty Bogdańskiej z funkcji wiceprezesa
w drodze kooptacji został uzupełniony skład Zarządu.
 
Na członka Zarządu w funkcji
...
 
UCHWAŁA ZARZĄDU
nr 26/15/UZ
z dnia 21 listopada 2015 r.
 
w sprawie
kooptacji członka Zarządu na funkcję wiceprezesa
 
 
1. Na podstawie § 22 ust. 3 Statutu
...
W związku z pojawiającymi się sygnałami o włamaniach i wyrządzonych szkodach na terenie działek apeluję do wszystkich Działkowców o zwracanie szczególnej uwagi
...